Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Om nickel, bly och kadmium

 

NICKEL

 

Nickel är en metall som används flitigt i många olika produkter. Då många människor utvecklat en överkänslighet mot nickel har EU tagit fram gränsvärden om hur mycket nickel som får fällas ut från metaller som används till smycken som ska bäras direkt mot huden.

 

Nästan all metall innehåller någon del nickel och termen nickelfri är därför en felaktig term att använda i de flesta fall. Det EU-reglerna styr och det man talar om är istället nickelsäker, dvs nickelhalten som fälls ut är under det tillåtna gränsvärdet.

 

Apoteket säljer ett nickeltest (Chemo Nickel Test) som används för att testa metaller för nickelutfällning.

 

Om du är känslig - tänk på att reglerna enbart gäller smycken som bärs mot huden. Mobilsmycken, väsksmycken, bokmärken, nyckelringar etc omfattas därför inte av reglerna.

 

Caraga köper in smycken och smyckesdelar som skall vara godkända enligt EU-standarden. Utöver detta görs stickprovskontroller när varorna levereras med hjälp av Apotekets test.

 

Vi rekommenderar dock INTE överkänsliga personer att bära våra smycken eller smyckesdelar i metall då detta kan förvärra överkänsligheten eftersom det fortfarande kan förekomma nickel (dock under gränsvärdet).

 

Vi rekommenderar också dig som köper in delar för att sen sälja dina egendesignade smycken att hålla samma linje, dvs att avråda nickelkänsliga personer från att använda någon form av metallsmycken - även om de är godkända enligt EU-reglerna.

 

Läs mer om nickel på Wikipedia - klicka här.

 

 

BLY

 

Den 9 oktober 2013 infördes nya regler kring blyförekomst i smycken inom EU. Motsvarande regler har funnits sen länge i USA och handlar om att barn som svalt smyckesdelar drabbats av blyförgiftning.

 

Blyet, till skillnad från nickel, orsakar inte kontaktallergi utan är enbart farligt om man får det in i kroppen.

 

I och med nya regler så finns det tillsvidare ett undantag för smycken och smyckesdelar. Detta undantag innebär att det befintliga lagret den 9 oktober 2013 får fortsätta att säljas även om man inte har kontroll på blyhalten. Alla smycken och smyckesdelar som importeras in i EU efter den 9 oktober 2013 skall däremot vara blyfria.

 

Ur Caragas synvinkel är detta en besvärligare regel än vad gäller nickel då vi inte har någon motsvarande blytest för att själv kunna avgöra om det förekommer bly i de delar vi får hem. Efter kontakt med KEMI (Kemikalieinspektionen) har de i samråd med sina jurister meddelat Caraga att det krävs dokumentation från leverantörerna att dessa garanterar blyfrihet i sina varor.

 

Caraga har varit i kontakt med de aktuella leverantörerna i frågan och har fått garantier för att delarna som Caraga köper in uppfyller nya blydirektiven. De leverantörer som inte kan garantera hela sitt sortiment får svara på frågor om enskilda produkter och en del leverantörer har samma del i flera varianter - utan specifikation, nickelfri, blyfri samt nickelfri och blyfri. Självklart köper Caraga enbart in den senaste varianten även om denna även är den dyraste.

 

Den tråkigaste följden av detta är att en hel del varor inte kommer att komma in i lager igen efter att de är slut då leverantören inte garanterar blyfrihet och det inte går att hitta motsvarande produkt med garantier.

 

Caraga kommer att följa de nya reglerna utifrån KEMIs instruktioner och hoppas på att det inom kort kommer ett prisvärt och säkert blytest så vi kan göra egenkontroller också.

 

 

KADMIUM

 

Den 10 december 2011 infördes nya regler kring kadmiumförekomst i smycken inom EU. Precis som med bly så är faran med kadmium om man får i sig metallen, genom att antingen svälja smyckesdelar eller få metallrester in i munnen via händerna om smycket gått sönder.

 

Tillsvidare finns undantag för varor som fanns i lager när reglerna trädde i kraft.

 

I övrigt gäller samma som ovan, dvs att det inte finns några egentester utan vi är uppmanade från Kemikalieinspektionens sida att försäkra oss om att leverantören uppfyller kraven för kadmiumfrihet. Caraga satsar på varor från leverantörer som utlovar nickel-, bly- och kadmiumfrihet i sina produkter.

 

Mer om detta hittar du i Kemikalieinspektionens faktablad kring metaller i smycken.

 

Produkter
Drift & produktion: Wikinggruppen